Tarikh

9 November 2022

Masa

8.00 Pagi – 1.00 Petang

Lokasi

PEDi Felda Lurah Bilut

Peserta

Pelajar Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Felda Lurah Biut dan warga Felda Lurah Bilut.

 

Tujuan

- Memberi pended ahan berkaitan info-info semasa dalam slot Klik Dengan Bijak dan penerangan pekhidmatan yang disediakan oleh pihak PEDi kepada komuniti setempat dan sekitarnya.

Butiran Aktiviti

1. Peserta di dedahkan berkaitan info – info semasa berkaitan buli siber dan ketagihan internet dalam kalangan pelajar sekolah.

2. Peserta diberi penerangan berkaitan perlhidmatan yang ditawarkan pihak PEDi kepada komuniti sekitarnya.

Kelebihan Aktiviti

1. Dapat mendedahkan bahaya serta kesan buli siber dan ketagihan intenet dalam kalangan pelajar sekolah.

2. Peserta dapat mengetahui lebih terperinci perkhidmatan yang ditawrkan oleh pihak PEDi secara umum.

Aktiviti Sokongan

Penerangan Klik Dengan Bijak Oleh Petugas (advokasi dan sebenarnya.my)

 

1 2